เหนื่อยไปมั้ยที่ต้องจ่ายค่าดูแลระบบทุกเดือน ระบบสัญญาณกันขโมย

0
104

เข้าสำรวจพื้นที่รอบๆบริเวณโรงงานครั้งที่สอง ก่อนกลับมาออกแบบวางระบบและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสัญญาณกันขโมย ในส่วนอาคารสำนักงานและตัวโรงงาน ระบบดูและความปลอดภัยสำหรับอาคารสำนักงานที่ใช้ ต้องมีความเสถียร มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามรอบเวลาที่กำหนด เพื่อการใช้งานที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

A -Tech Solutions
ออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัย โดยใช้ผลิตภัณฑ์ NESS Security สัญญาณกันขโมยบ้านคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ติดตั้งโดยทีมช่างวิศวกรผู้ชำนาญงาน

A Tech Solutions Authorized Dealer and Distribution Center for NESS Security Products.

เหนื่อยไปมั้ยที่ต้องจ่ายค่าดูแล+ค่าเช่าอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นรายเดือนที่สูงปรี๊ด ในที่สุดผู้ประกอบการก็เลือกลงทุนครั้งเดียวกับ Ness Security Product from AUSTRALIA

 

NO COMMENTS